Centre Culture Régional
Dudelange opderschmelz

1a rue du centenaire
L-3475 Dudelange

F91 - Soirée Coupe d'Europe - opderschmelz - Grand Auditoire

03 ― 02 ― 2020

ERMD - Sequenda Masterclass - opderschmelz - Grand Auditoire

08 - 09 ― 02 ― 2020

Biergerrot - opderschmelz

11 ― 02 ― 2020

Résidence Gilles Grethen - opderschmelz - Grand Auditoire

17 - 21 ― 02 ― 2020

Café des langues - opderschmelz

25 ― 02 ― 2020

ERMD - Combo Night - opderschmelz - DudeLounge

12 ― 03 ― 2020

Landeskongress natur&ëmwelt - opderschmelz - Grand Auditoire

21 ― 03 ― 2020

Verkéierskasper fir Spillschoulskanner - opderschmelz - Petit Auditoire

20 - 24 ― 04 ― 2020

HafoSud - Showconcert - opderschmelz - Grand Auditoire

25 ― 04 ― 2020

SOS-LRS - opderschmelz - Petit Auditoire

09 - 12 ― 06 ― 2020

Lëtzebuerger Archivisten - opderschmelz

12 ― 06 ― 2020

Journée Bilan Script - opderschmelz

01 ― 07 ― 2020

Journée de la Nostalgie - opderschmelz - Grand Auditoire

11 ― 10 ― 2020

Journée de la Commémoration Nationale - 2ième Guerre Mondiale (CM2GM) - opderschmelz - Grand Auditoire

18 ― 10 ― 2020